"NEW ENERGY TECHNOLOGY - BG" Ltd.

Въведение

 

NEW ENERGY TECHNOLOGY - BG Ltd. е регистрирана през 2006 г. Основната дейност на компанията е насочена към въвеждане и внедряване на нови енергийни системи и енерго-спестяващи технологии. Усилията са насочени основно към определяне, доставяне, изграждане, гаранции и сервизиране на енергоизточника : производство на топлина, студ, електрическа и/или механична енергия.

С прилагането на нови технологии и системи се постигат ниски експлоатационни разходи, природосъобразен начин на добиване и използване на енергия, оптимизация и модернизация на вече изградени инсталации. В системи за отопление и климатизация се търси по - икономичен начин за постигане на топлинен комфорт за клиента.

За гарантиране на резултатите се предлага схема на изплащане на инвестиции чрез направените икономиии. При този вариант срокът за изплащане на инвестициите е "0 год." и инвеститорите (физически лица или фирми) могат да бъдат сигурни в ефективността на системата.

Основно фирмата предлага доставка и монтаж на термопомпени системи за отопление, охлаждане, приготвяне на топла вода за санитарни нужни, охлаждане в технологични процеси, утилизация на отпадна енергия - изгорели газове, отпадна вода, механична енергия, газово оборудване : газови котли за външен монтаж, газови котли за покривен монтаж, ко - генерация (производство на механична и/или електрическа енергия), сушилни на газ - обемни и инфрачервени, системи за акумулация на топлинна енергия - отпадна, охладителна, от ко - генерационни установки.

Резултатите от проектите са базирани на мониторинг, измервания и енергийни анализи върху обекти изградени от фирмата и на база официални изследвания и анализи на американски и европейски инженери водещи в тази област.

Системите който се предлагат са базирани основно на директна връзка със земната повърхност. Всички изследвания се правят по утвърдена методология от геофизични, геоложки и сондажни методологии.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 New Energy Technology - BG Ltd.

???????? ?? ??? ? top.borsata.info ???????? ?? ??? ? BGTop100.com ????? ? .: BGtop.net :. ??? ?????????? ?? ??????????? ??????? ? ?????????? ?? ???? ????!!!